HotPotatoes testu veidošana

Interaktīvā mācību materiālu veidošanas vide HotPotatoes sastāv no sešām dažādu mācību materiālu sagatavošanas apakšprogrammām:

  • JQuiz – testu veidošanas vide, kurā var rakstīt testus ar četru veidu uzdevumu formām (vairākatbilžu jautājumiem (uzdevumiem), uzdevumiem, uz kuriem jāsniedz īsas atbildes, uzdevumiem ar vairākatbilžu un īso atbilžu kombināciju, vairāku pareizo atbilžu izvēles uzdevumi);
  • JMatch – atbilstības uzdevumu veidošanas vide;
  • JMix – „Sajauktu teikumu” uzdevumi;
  • JCloze – Teikumi ar izlaistiem vārdiem;
  • JCross – Krustvārdu mīklu veidošana.

Bez tam HotPotatoes ir īpaša apakšprogramma

  • The Masher, kas paredzēta, lai iepriekš uzskaitītajās darba vidēs veidotos materiālus varētu apvienot un/vai sakārtot kompleksos uzdevumos (mācību scenārijos, stundu norisēs, atsevišķos testos vai uzdevumos), kuri tiek saglabāti failu veidā un īstenoti Interneta pārlūkprogrammas vidē.

Katrs no HotPotatoes darba režīmiem pieejams atsevišķā dialoga logā. Visu logu vadības elementi veidoti atbilstoši MS Windows logu ideoloģijai un grafiskajam izkārtojumam. Jāatzīmē, ka programmvide ļauj atvērt vairākus darba logus, tādējādi atvieglojot gatavojamo materiālu pārskatāmību.

Šis ir vienkāršots HotPotatoes lietošanas apraksts, kurā apskatīti tikai galvenie darba režīmi un to lietošanas kārtība. Katrā nodarbībā iekļauti arī paštesta jautājumi un vienkārši uzdevumi patstāvīgai izpildei.