Informātikas apguves iespējas

Autori: Ilmārs Dukulis, Iveta Gultniece, Aina Ivane,
Pēteris Krišjānis, Rūdolfs Mazurs, Kārlis Veiss,
Viesturs Vēzis