Mācāmies burtus – darba lapas

Autore: Dace Jačmenkina

Darba burtnīca “Mācāmies rakstīt burtus” ir paredzēta piecus, sešus gadus veciem bērniem kā papildu materiāls burtu apguvei. Šo burtnīcu var izmantot arī 1. klases skolēni pirmajā mācību semestrī kā materiālu zināšanu nostiprināšanai, kā arī vecāki, palīdzot apgūt bērniem prasmi lasīt un rakstīt.

Burtnīcā iekļautos uzdevumus var dažādot un papildināt, tos ir viegli pielāgot katra bērna spējām.