Mājas lapu izveide

Autors: Generation 0101

Mācību mērķis: Šī mācību kursa mērķis ir apgūt pamata WEB programmēšanas valodas un attēlu grahisko apstrādi, īpaši liekot uzsvaru uz satura pārvaldības sistēmu (CMS).

Plānotie rezultāti: Kursa ietvaros dalībnieki iegūs padziļinātāku izpratni par tehniskajie un saturiskajiem jautājumiem izveidojot un pārvaldot mājas lapas.

Mērķa grupa: Cilvēki vecumā no 16 līdz 30 gadiem ar datora lietošanas pamatzināšanām, kuriem ir interese izveidot un pārvaldīt mājas lapas.