Palīgmateriāli latviešu valodas apguvei

Autore: Guna Stepiņa

Video instrukcijas latviešu valodas apguvei:

  • Divdabja teiciens
  • Iespraudumi
  • Savrupinājumi
  • Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Divdabja teiciens

Iespraudumi

Savrupinājumi

Vienlīdzīgi teikuma locekļi