Video projekta izstrāde

Autors: Generation 0101

Mācību mērķis: Galvenais mācību mērķis ir attīstīt jauniešu prasmes informācijas veidošanā un video radīšanā. Strādājot pie video projektiem, studenti attīstīs savas komunikācijas, digitālās un uzņēmējdarbības prasmes kā arī uzlabos savu kultūras izpausmi.

Plānotie rezultāti: Apmācību noslēgumā, dalībnieki sapratīs video veidošanas darba gaitu – sagatavošanās procesu, radīšanu un pēcapstrādi. Sagatavošanās procesā dalībnieki mācīsies plānot video projektu. Plānā būs iekļauta stāsta izstrāde (scenārija veidošana, ideju veidošana) un producēšana (resursu – cilvēku, tehnisko resursu un laika plānošana). Radīšanas procesā dalībnieki filmēs īsu video un audio materiālu, kuru apstrādās un publicēs tiešsaistē. Mācību rezultāts būs īss video par dalībnieka interesējošu tēmu.

Mērķa grupa: Visi vecumā no 16 līdz 30 gadu vecumam. Maksimālais dalībnieku skaits grupā – 15 cilvēki.