Autors: Mācāmies kopā

Šajā Youtube kanālā ir pieejamas dažādas latviešu valodā izveidotas mācību animācijas

Mācamies skaitīt no 1 līdz 10
Mācamies formas
Mācamies krāsas
Matemātika – laika mēri, pulkstenis
Dabaszinības – dzīvības pazīmes
Matemātika – saistītais pieraksts, iekavas, reizināšana, dalīšana
Matemātika – teksta uzdevumi, reizināšana, dalīšana
Matemātika – reizināšana stabiņā
Latviešu valoda – vienlīdzīgi teikuma locekļi
Matemātika – dalīšana ar atlikumu
Matemātika – teksta uzdevumi