Autors: Rakstniecības un mūzikas muzejs

Noderīgs digitāls rīks mūzikas skolotājiem, vietnē iespējams skolēnus iepazīstināt ar dažādiem mūzikas instrumentiem interaktīvā veidā – ar spēļu palīdzību, trenējot redzes un dzirdes atmiņu.