Testu veidošana ar Google veidlapām un atgriezeniskā saite

Autors: Liepājas Liedaga vidusskola

Google diskā, izmantojot tā saucamo veidlapu (forms) veidošanu, ļoti ērti var realizēt dažādus testus un aptaujas, pie kam aptaujas veidošanas laikā tiek izveidota arī sadaļa “Skatīt visas atbildes”, kurā automātiski tiek apkopotas visas atbildes. Viena dalībnieka rezultāti tabulā aizņem vienu izklājlapas rindu. Aptaujā var iekļaut dažāda tipa jautājumus, padarot tos obligātus vai neobligātus. Elektroniskās anketēšanas izmantošana var būt noderīgaskolotājiem veidojot atgriezenisko aiti ar skolēniem un noderīgi arī studentiem diplomdarbu izstrādes procesā. Pēc aptaujas anketas izveidošanas tiek piešķirta saite, kuru iespējams aizsūtīt, izmantojot, piemēram, e-klasi, Whatsapp grupu vai arī vienkārši ievietot kādā tīmekļa vietnē (piemēram, Facebook).