Code.org izmantošana programmēšanas un algoritmu pamatu apguvē

Kurss 1 ir radīts, lai ļautu jaunākiem lasītājiem radīt datorprogrammas, kas palīdzēs viņiem apgūt sadarbību ar kolēģiem, attīstīt problēmu risināšanas prasmes un neatlaisties no sarežģītiem uzdevumiem. Šī kursa beigās skolēni radīs paši savu spēli vai stāstu ar ko varēs dalīties vai publicēt. Piemērots skolēniem ar nelielu lasītprasmi.

Kurss 2 ir veidots skolēniem, kuri prot lasīt un kuriem nav iepriekšējās programmēšans pieredzes. Šajā kursā skolēni veidos programmas, kas risina problēmas, un radīs interaktīvas spēles vai stāstus ar kuriem var dalīties vai publicēt. Ieteicams no 2. līdz 5. klasei.

Minecraft kodu izveide ir paredzēta skolēniem, kuriem nav iepriekšēja pieredze programmēšanā un vēlas kopā ar Minecraft tēliem – Stīvu un Aleksu apgūt algoritmu izveides pamatus. Ieteicams no 2. līdz 5. klasei.