Mācību programmu izstrāde un aprobācija STEM jomas apguvei Zinātnes centrā VIZIUM

Pakalpojuma iegāde tiek veikta un finansēta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021.gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovācijas centra izveidošana Ventspilī”, identifikācijas numurs: NFI/IC/VIAA/2020/1, līguma ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta īstenošanu numurs: 9-20.2.2.1/2 ietvaros.

Dokumenta tiešā mērķa grupa ir pirmsskolas vecuma bērni, skolēni, studenti un pedagogi no visas valsts, kuriem tiks nodrošināta bezmaksas pieeja projekta rezultātiem – t.i. izglītojošām, interaktīvām nodarbībām, lai veicinātu padziļinātu izpratni par STEM, un IT jomām.

Kopumā veikta 20 dažādu mācību programmu izstrāde un aprobācija STEM jomas apguvei tiešajai mērķa grupai, kur 16 programmas veltītas bērniem un jauniešiem, tās pielāgojot 4 vecuma grupām – pirmsskolas vecuma bērniem, sākumskolai, pamatskolai, vidusskolai un studentiem.

Katrai vecuma grupai ir četras dažādas programmas šādās jomās: zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika. Visas šīs programmas ir sasaistītas ar projekta ietvaros iegādāto mobilo demonstrēšanas aprīkojumu, lai mācību programmas ietvaros veiktu interaktīvas un praktiskas aktivitātes, kas ļaus praktiski izmēģināt un redzēt skolā un citur teorētiski apgūtu materiālu vai dzirdētu informāciju.

Četras programmas ir veltītas pedagogu zināšanu pilnveidei un kompetences paaugstināšanai darbā ar jauniešiem, pasniedzot STEM mācību priekšmetus.

Programmas finansējums: Programmu īsteno, izmantojot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība”, pašvaldības finansējumu.

Projekta partneri: Vadošais partneris: Ventspils Digitālais centrs

Partneri: Ventspils Augstskola un Bergenas zinātnes centrs “VilVite”.

Izstrādes periods: 2020. gada oktobris – 2021. gada jūnijs.

Pirmsskolas mācību programmas:

1.1. Robotika pirmsskolai (Mācību prezentācija)
1.2. Būvē pats (Mācību prezentācija)
1.3. Mehānismi (Mācību prezentācija)
1.4. Iepazīsti sevi (Mācību prezentācija)

Sākumskola (1.-6.kl.)
2.1. Ievads inženierijā (Mācību prezentācija)
2.2. Matemātika ikdienā (Mācību prezentācija)
2.3. Algoritms (Mācību prezentācija, ceļa kartes veidne, ceļa karte)
2.4. Kustība (Mācību prezentācija)

Pamatskola (7.-9.kl.)
3.1. Inženiertehniskie risinājumi (Mācību prezentācija)
3.2. Datu analīze (Mācību prezentācija)
3.3. Es un emocijas (Mācību prezentācija, darba lapas)
3.4. Ķermenis un fiziskā slodze (Mācību prezentācija, darba lapas)

Vidusskola (10.-12.kl.)

4.1. Izglītojošu mobilo lietotņu izstrāde (Mācību prezentācija)
4.2. Ievads STEM pētniecisko darbu veikšanā (Mācību prezentācija)
4.3. Debates: dabaszinību mācīšanas stratēģija (Mācību prezentācija)
4.4. Mājas termogrāfija (Mācību prezentācija)

Pedagogu programmas

5.1. Dizaina domāšana (Mācību prezentācija)
5.2. Ievads 3d modelēšanā (Mācību prezentācija)
5.3. Zinātnes centrs kā rīks lietpratības izglītības īstenošanai (Mācību prezentācija)
5.4. Virtuālās spēļošanas metodes ieviešana izglītības procesā (Mācību prezentācija)