Interaktīva spēle/darba lapas – Vērtībizglītība

Autori: Evi Daga-Krūmiņa, Ieva Rocēna

Interaktīvs mācību līdzeklis ētikas, sociālo zinību un klases stundām 1. līdz 6. klases skolēniem. Šis metodiskais līdzeklis skolotājiem sniedz metodiskos skaidrojumus un ieteikumus, kā mācību stundās izmantot e-materiālu, kā arī ietver noderīgu informāciju par interaktīvajos uzdevumos iekļautajiem tematiem, kas saistīti ar ētiskām problēmām, emocionālo drošību un skolēnu garīgo veselību. Savukārt skolēnu interaktīvā mācību līdzekļa uzdevumi veidoti tā, lai palīdzētu skolēniem pašiem izprast un pieņemt vispāratzītas vērtības. Kopīga domāšana, pētīšana un saruna ir neatsverama vērtībizglītības metode, ko skolotāji var izmantot mācību stundās.