Matemātika, ķīmija, fizika, bioloģija

Autors: London Grid of learning

Materiālu daudzveidība dabaszinību priekšmetos

Interaktīvās nodarbības sniedz pilnīgu priekšstatu par to, kas jums jāsaprot dažās no sarežģītākajām matemātikas un zinātnes tēmām.