Materiālu kopa sākumskolas skolēniem par Eiropu

Autors: Eiropas Savienības māja

Ķeburošana ir vizuāls domu, ideju, notikumu pieraksta veids, kas mūsdienu skolēniem palīdz apstrādāt informāciju un izteikt to sev saprotamā veidā. Strādājot ar Ķeburu mākslas burtnīcu, skolēni ne tikai apgūs ķeburošanas pamatus, bet arī pilnveidos zināšanas par mums Eiropā, mācīsies strādāt ar informāciju, saskatīt atslēgas vārdus, izprast teksta domu un grafiski to organizēt. 
Veiksmi!

Metodiskie ieteikumi skolotājam

Ķeburu mākslas burtnīca (drukas versija)

Ķeburu mākslas burtnīca (prezentācija)

u.c.