Quizizz testu veidošana

Autore: Margarita Zvejniece

Quizizz izmanto vairāk nekā 10 miljoni studentu, skolotāju un vecāku, lai mācītos mājās un klasē. Bezmaksas viktorīnas ar spēļu elementiem katram priekšmetam.