Sadarbības rīki tiešsaistē

Autors: Generation 0101

Mācību mērķis: Koncentrēties uz progresīvu tiešsaistes sadarbības rīku izmantošanu un integrēšanu jauniešu ikdienā – darbā, mācībās, sociālajās un sabiedriskajās aktivitātēs. Īpaša uzmanība pievērsta kopīgu projektu radīšanai, daloties ar darbam nepieciešamajiem failiem tiešsaistē, organizējot vebinārus un tikšanās attālināti. Nozīmīgi ir arī aplūkotie jautājumi vispārīgi par ētiku, drošību un autortiesībām, kā arī sadarbojoties tiešsaistē.

Plānotie rezultāti: Kursa galvenais uzdevums ir padziļināt teorētiskās un tehniskās zināšanas tiešsaistes sadarbības metožu un rīku lietošanā. Pēc kursa apgūšanas, tā dalībnieki būs zinoši par: Tiešsaistes sadarbības rīku jēdzieniem, ieguvumiem un riskiem, populārākajiem tiešsaistes sadarbības rīkiem un to lietošanu, datu aizsardzības principiem, privātumu, intelektuālā īpašuma tiesībām un e-drošību, sadarbojoties tiešsaistē, tiešsaistes sadarbības rīku izmantošanu mobilajās ierīcēs.

Mērķa grupa: Šis kurss paredzēts jauniešiem vecuma posmā no 16 līdz 30 gadiem. Īpaši vēlams tiem jauniešiem, kuri vēlas uzzināt par tiešsaistes sadarbības rīku izmantošanu profesionālai izmantošanai studiju procesā vai darbā. Tik pat noderīgas šīs zināšanas varētu būt arī skolotājiem un citu profesiju pārstāvjiem, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem.