Tinkercad – 3D modelēšanas rīks

link

Autors: Arnita Vaitkus

TinkerCad ir tiešsaistē pieejama 3D modelēšanas lietotne, tajā tiek izmantota “vilkt un nomest” saskarne (drag and drop interface) un visi 3D objekti tiek veidoti ar gatavām ģeometriskām formām, kas to padara vienkāršu un viegli saprotamu. Piemērota skolēniem, kuriem nav pamatzināšanas 3D maketēšanā, jo programma pamatā veidota bērniem. Ir iespēja skolotājam izveidot visiem vienotu profilu un vienlaicīgi ar skolēnu labot 3D projektu.
Kā klases instruments (resurss) tas apvieno gan matemātikas, gan mākslas un
datorprasmju apguvi, kā arī palīdz skolēniem attīstīt intereses konkrētās jomās, kā, piemēram, datorgrafikā, arhitektūrā un 3D dizaina veidošanā. Skolēni, izmantojot šo rīku, spēj trennēt vizuālo atmiņu un spēj apgūt mērījumu veikšanu, precizitāti, veidot savus 3D projektus jeb 3D vizualizācijas un radīt savus 3D prototipus, kā arī izmantojot šo programmu, tā noder vizuālās atmiņas trennēšanai.
Tinkercad programmu iespējams skolotājiem izmantot šādu tēmu apguvē:

  • stereometrijā, telpisku ķermeņu izveide un konstruēšana;
  • laukuma, tilpuma un parametra aprēķināšana;
  • ģeometrisko ķermeņu virsmas izklājums;
  • ģeometrisku terminu, formulu vizualizēšanai, tādu terminu, kā mērvienība,
  • mērvienību konvertācija, mērierīces, simetrija apguvei;
  • 3D objektu izveide;
  • terminu apguvei vizuālajā mākslā – perspektīva, optiskā ilūzija, telpiskā domāšana;
  • Eksperimentāla, praktiska un pētnieciskā darba veikšanai dabā (projektu veidošanai);

Rīks darbojas jebkurā pārlūkprogrammā bez spraudņiem vai instalācijām.

Saite uz vietni